• Folket må stå samlet
    Ønsker du endring i Norge kan ikke det gjøres ved å opprette FB grupper, organisasjoner eller underskriftskampanjer, endring kan kun gjøres politisk.
  • Velkommen til Det Norske Folkeparti
    Velkommen til Det Norske Folkeparti et parti som ble registrert i Brønnøysund registrene 9. juli 2020. Partiet er stiftet på bakgrunn av at vi over tid har sett en økende tendens til at Politiske beslutninger bokstavelig talt har blitt tredd nedover ørene til folk. Dette går igjen i sak etter…