Bli en del av oss!

Bli en del av Det Norske Folkeparti (DNF) og bidra med å opprettholde og utvide Norske verdier, der det å bevare Norge som ett fritt selvstendig, udelelig og uavhendelig rike skal være grunnsteinen. 

Vi trenger medlemer som i fremtiden ønsker å være aktive på medlemsmøter og som ønsker å ha innflytelse på saker DNF skal kjempe for.

Medlemskontingent er 200 kroner per år.
Innmelding i år gjelder ut 2021.

Bruk skjema under for å sende oss dine opplysninger.

Deretter Vipps 200 kr. til nummer 615831

Eller overfør til kontonummer: 3633.70.05734
Oppgi at det gjelder «medlemskap».