Velkommen til Det Norske Folkeparti

Velkommen til Det Norske Folkeparti et parti som ble registrert i Brønnøysund registrene 9. juli 2020.

Partiet er stiftet på bakgrunn av at vi over tid har sett en økende tendens til at Politiske beslutninger bokstavelig talt har blitt tredd nedover ørene til folk. Dette går igjen i sak etter sak uten at jeg skal gå inn på hver enkelt.

Vi har vært vitne til at folk har forsøkt å ta til motmæle i form av innsendte høringsuttalelser, skriftlige klager, rettssaker, organisert seg i protestgrupper og ikke minst forsøkt å få ut sin frustrasjon på sosiale medier.
Resultat?
Lite og ingenting har gått i folkets favør.

Da dette er et nystartet parti for folket har dere nå en gyllen mulighet til å være med å få representanter fra eget distrikt inn på Stortinget i 2021, representanter som dere selv mener fortjener å tale deres sak fra Stortingets talerstol. I alle andre partier er det allerede satt personer på såkalt sikre plasser, dette er ikke Folkevalgte, men det kan din kandidat bli i Det Norske Folkeparti, en ekte Folkevalgt.

Den eneste måten å få til en endring er politisk, enten man liker det eller ei. Mange vegrer seg for å påta seg verv i politiske partier på grunn av at de ikke har noe erfaring med politikk, dette trenger dere ikke bekymre dere over da dere vil få all den hjelp og støtte som trengs underveis.

Vær med å stifte Fylkes og lokallag og få en stemme direkte inn i maktens korridorer før det er for sent. Vi har laget et kort og lettlest Program som ligger i bunn for vår politikk og ut over dette vil det ikke bli benyttet noe partipisk da den enkelte representant vil stå fritt til å fremme egne saker uten å gå gjennom byråkratiske parti hindringer. En lokal representant fra Det Norske Folkeparti forventes å fremme bl.a. lokale saker som folk vil ha fremlagt på Stortinget uten å måtte gå veien om saksbehandlinger innad i flere partiledd.

Partiet er tuftet på at alle medlemmer skal være likeverdig og deres meninger skal ikke bare bli hørt, men også tatt på alvor, det skal være korte og rette linjer og basert på ubyråkratisk saksbehandling.

Det er selvsagt ikke enkelt å starte et nytt parti, det har mange advart om, men hvis ingen tar initiativ og forsøker blir man stående på stedet hvil. Et annet ankepunkt som ofte blir nevnt er at det er alt for mange småpartier og det er jeg enig i, derfor har ikke vi startet noe småparti, men et parti som raskt skal komme ut av kolonnen Andre i meningsmålingene.

Da landet nå ligger helt åpent for dere rundt i Norge og dere virkelig har sjansen på å være med og gjøre endringer i en Politikk som føres over hodene på oss håper jeg alle kjenner sin besøkelsestid.

Skulle vi mot formodning ikke få nok engasjerte til å få inn representanter fra Det Norske Folkeparti på Stortinget i 2021 vil muligheten til å bli hørt og få endret ting i samfunnet være over for all fremtid.

Det vil ikke da være undertegnede som initiativtaker til å stifte dette partiet som er taperen, men folket og ikke minst våre etterkommere.

Stafettpinnen er kastet, tiden er knapp, det blir opp til deg om vi skal komme i mål.

Bergen 11.07.2020

Med vennlig hilsen,
Kurt I. Pedersen
Styrets leder